ตารางร้านค้าค้นหาจาก「โคเบ」

จุดพักรถมิชิโนะเอคิ "คุโบโนะซาโตะนากางาวะ" / 道の駅「公方の郷なかがわ」

จุดให้บริการ Wi-Fi,ซื้อ

 • เวลาทำการ:
  9:00-17:30 น.
 • วันหยุดปกติ:เปิดทุกวันตลอดปี
 • บัตรเครดิต:

มาเซะโนะโอกะ / まぜのおか

จุดให้บริการ Wi-Fi,เที่ยวเล่น

 • เวลาทำการ:
  9:00-17:00 น.
 • วันหยุดปกติ:เปิดทุกวันตลอดปี
 • บัตรเครดิต:

จุดพักรถมิชิโนะเอคิ "มิโนะ" / 道の駅「三野」

จุดให้บริการ Wi-Fi,ซื้อ

 • เวลาทำการ:
  9:00-18:00 น.
 • วันหยุดปกติ:วันจันทร์
 • บัตรเครดิต:

อิยะโนะคาซึระบาชิ / 祖谷のかずら橋

จุดให้บริการ Wi-Fi

 • วันหยุดปกติ:เปิดทุกวันตลอดปี
 • บัตรเครดิต:

จุดพักรถมิชิโนะเอคิ "นิชิอิยะ" / 道の駅「にしいや」

จุดให้บริการ Wi-Fi,ซื้อ

 • เวลาทำการ:
  มี.ค. - พ.ย. 9:00 - 17:00 ธ.ค. - ก.พ. 10:00 - 16:30
 • วันหยุดปกติ:วันอังคาร
 • บัตรเครดิต:

ร้านค้าแนะนำ

ดูร้านค้าแนะนำเพิ่ม