คอลัมน์มาใหม่

ผู้เชี่ยวชาญในการเดินทาง จะคอยนำทางให้คุณในเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือแนะนำการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น อัดแน่นด้วยข้อมูลของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของคุณ ไม่ใช่แค่เพียงแหล่งท่องเที่ยวหลัก อย่างเช่น ภูเขาไฟฟูจิที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลก, หมู่บ้านชิระคะวะโกะ หมู่บ้านที่หลงเหลือทิวทัศน์แบบญี่ปุ่นหรือสถานที่ในประวัติศาสตร์อย่างวัดคิงกะกุจิหรือปราสาทฮิเมะจิ ฯลฯ เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงแหล่งที่มีของดีแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักด้วย !

ร้านค้าแนะนำ

ดูร้านค้าแนะนำเพิ่ม