แนะนำประเทศญี่ปุ่น

เมืองหลวง: โตเกียว
ประชากร: ประมาณ 127 ล้านคน
พื้นที่: ประมาณ 378,000 ตารางกิโลเมตร
ภาษาราชการ: ภาษาญี่ปุ่น
ศาสนา: แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นศาสนาพุทธและลัทธิชินโตแต่ผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใด ๆ ก็มาก
ภูมิอากาศ: มีสภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตเย็นและอุ่นประกอบไปด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาวจากเหนือสู่ใต้จึงมีการแบ่งลักษณะภูมิอากาศได้อย่างหลากหลาย
ธงชาติ: มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสีแดงอยู่ใจกลางพื้นสีขาว แสดงถึงอาทิตย์อุทัย
ภูมิประเทศ: เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีเกาะน้อยใหญ่อยู่มากมายประกอบด้วยเกาะหลักคือ ฮอนชู, ฮอกไกโด, คิวชู, ชิโกะกุ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาซึ่งกินเนื้อที่ 7 ส่วนของแผ่นดินในประเทศ
ภาษา: มีภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาราชการ และมีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอยู่บ้าง แต่ภาษานอกเหนือจากนี้ไม่สามารถสื่อสารได้เป็นส่วนใหญ่
สภาพอากาศ: ลักษณะเด่นของแต่ละฤดูกาลจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน
・ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค. ~ พ.ค.) : อุณหภูมิอุ่นสบาย ดอกซากุระเบ่งบาน
・ฤดูร้อน (มิ.ย. ~ ส.ค.) : เป็นฤดูที่ร้อนที่สุดในสี่ฤดูของประเทศญี่ปุ่น มีความชื้นสูงและมีหน้าฝนที่เรียกว่า "สึยุ"
・ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย. ~ พ.ย.) : เป็นฤดูกาลที่อุณหภูมิเริ่มลดลง สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีได้
・ฤดูหนาว (ธ.ค. ~ ก.พ.) : เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิต่ำที่สุดในหนึ่งปี บางพื้นที่มีหิมะตกมาก

ติดต่อฉุกเฉิน:
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉินระบุไว้ตามด้านล่าง
  • ตำรวจ : 110
  • รถพยาบาล : 119
  • รถดับเพลิง : 119
การดื่มสุราและสูบบุหรี่: การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ต้องเป็นผู้มีอายุมากกว่า 20 ปีตามกฎหมาย

เงินตรา: แบงค์ 10,000 เยน, แบงค์ 5,000 เยน, แบงค์ 2,000 เยน, แบงค์ 1,000 เยน
*ปริมาณของแบงค์ 2,000 เยนมีน้อย
เงินเหรียญ : เหรียญ 500 เยน, เหรียญ 100 เยน, เหรียญ 50 เยน, เหรียญ 10 เยน, เหรียญ 5 เยน, เหรียญ 1 เยน
บัตรเครดิต: บริษัทหลัก ๆ คือ Visa, MasterCard, American Express, JCB, Diners club, UnionPay เป็นต้น
เนื่องจากบางพื้นที่ในต่างจังหวัดมีสถานที่ที่ไม่สามารถใช้ได้ด้วย จึงควรตรวจสอบจากเว็บไซต์ ฯลฯ
การแลกเงินและ ATM: บริษัทหลัก ๆ คือ Visa, MasterCard, American Express, JCB, Diners club, UnionPay เป็นต้น
เนื่องจากบางพื้นที่ในต่างจังหวัดมีสถานที่ที่ไม่สามารถใช้ได้ด้วย จึงควรตรวจสอบจากเว็บไซต์ ฯลฯ
การให้ทิป: โดยปกติไม่จำเป็นต้องให้ทิป *มีกรณีที่ภัตตาคารระดับสูงบางแห่งจะคิดค่าเซอร์วิสรวมไว้ในยอดเงินรวมแล้วด้วย
การสื่อสาร (Wi-Fi): สามารถซื้อ SIM ได้ตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีอาคารหรือร้านค้าที่ให้ใช้บริการ Wi-Fi ได้ทั้งแบบเสียค่าบริการและแบบฟรี
ไปรษณีย์: เนื่องจากมีการพัฒนาระบบการส่งพัสดุ/สินค้าถึงบ้านจึงสามารถส่งสัมภาระได้จากไปรษณีย์และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้า : 100V
กระแสไฟฟ้า : ภาคตะวันออก 50A ภาคตะวันตก 60A
น้ำดื่ม: สามารถดื่มน้ำปะปาได้ ตามร้านอาหารส่วนใหญ่จะมีการบริการน้ำเปล่าฟรี แต่สถานที่ที่ไม่มีบริการก็มีมาก
ห้องน้ำ: เนื่องจากมีการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะ จึงสามารถใช้บริการได้ตามสวนสาธารณะและสถานีรถไฟ ฯลฯ เพราะมีการใช้บริการจำนวนมาก อาจจะมีบางแห่งที่ไม่สะอาด

การคมนาคม

รถแท็กซี่: ค่าบริการ 2 กิโลเมตรแรกจะกำหนดไว้ตายตัว
ค่าบริการในการขึ้นแรกเริ่มสำหรับในเมืองใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 730 เยน *แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละเมือง
รถประจำทาง: เนื่องจากมีการพัฒนาทั้งรถประจำทางระยะทางไกลและระยะทางสั้นจึงมีการใช้บริการทั้งการเดินทางไปเรียนหรือทำงานอยู่เสมอ แต่ทว่า ควรระมัดระวังเอาไว้ด้วยเนื่องจากการประกาศต่าง ๆ จะรองรับเฉพาะภาษาญี่ปุ่น
รถไฟ: ระบบรถไฟมีการพัฒนาในขั้นสูงในฐานะเครือข่ายการคมนาคมสาธารณะ ในกรณีที่เดินทางระยะไกล สามารถใช้บริการรถไฟด่วนพิเศษหรือรถไฟชินคันเซ็นได้
สำหรับการเดินทางระยะสั้นในเมืองใหญ่ นอกจากรถไฟทั่วไปแล้ว บางพื้นที่ก็ยังมีรถไฟใต้ดิน, รถไฟโมโนเรลหรือรถรางด้วย ในปัจจุบันมีการชำระเงินด้วยการ์ดอิเลคทรอนิกส์เป็นหลัก