)

ซีรีย์ “ตระเวนเที่ยวปราสาทญี่ปุ่น” ฉบับญี่ปุ่นตะวันออก

2016.12.21

นอกจากปราสาทฮิเมะจิที่เป็นมรดกโลกนั้น ในประเทศญี่ปุ่นยังคงหลงเหลือปราสาทจำนวนมากอีกด้วย ภาพลักษณ์อันงดงามของปราสาทนี้เป็นที่รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของเมืองและมีการประยุกต์ใช้กำแพงหิน,คูน้ำและหอคอยปราสาทเพื่อการสู้รบด้วย ในครั้งนี้เราจะขอแนะนำ 4 ปราสาทที่อยากให้ไปท่องเที่ยวให้ได้

“ปราสาทมะสึโมะโตะ” ปราสาทที่เป็นที่รู้จักในฐานะปราสาทดำ (เมืองมะสึโมะโตะ, จ.นะกะโนะ)

ก่อสร้างปราสาทขึ้นโดยอิชิกะวะ คะซุมะซะ (Ishikawa Kazumasa) และลูกชายชื่อยะซุนะกะ (Yasunaga) คู่เป็นพ่อลูกที่กลายมาเป็นลูกน้องของท่านโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ (Toyotomi Hideyoshi)โดยหนีออกมาจากกลุ่มของข้ารับใช้ท่านโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ (Tokugawa Ieyasu) อย่างกะทันหัน ซึ่งหอคอยปราสาทรวมที่เชื่อมโยงจากตัวปราสาทใหญ่, อาคารเชื่อมหอสังเกตการณ์ Watari-yagura, หอคอยทิศเหนือ Inuikotenshu, ป้อมสังเกตการณ์ทิศตะวันออกเฉียงใต้ Tatsumitsuki-yagura และ ป้อม Tsukimi-yagura นั้นได้รับการกำหนดให้เป็นหนึ่งในหอคอยปราสาท 12 แห่งที่ยังหลงเหลืออยู่ ซึ่งจากภาพลักษณ์ที่มีสีดำจึงมีชื่อเสียงในชื่อว่า “ปราสาทอีกา” ด้วย

 “ปราสาทมะสึโมะโตะ” ปราสาทที่เป็นที่รู้จักในฐานะปราสาทดำ (เมืองมะสึโมะโตะ, จ.นะกะโนะ)

 “ปราสาทมะสึโมะโตะ” ปราสาทที่เป็นที่รู้จักในฐานะปราสาทดำ (เมืองมะสึโมะโตะ, จ.นะกะโนะ)2

 “ปราสาทมะสึโมะโตะ” ปราสาทที่เป็นที่รู้จักในฐานะปราสาทดำ (เมืองมะสึโมะโตะ, จ.นะกะโนะ)3
●ปราสาทมะสึโมะโตะ
●0263-32-2902 (สำนักงานควบคุมดูแลปราสาทมะสึโมะโตะ)
http://www.matsumoto-castle.jp/
●8:30 - 17:00 น. (Golden week และฤดูร้อน 8:00 - 18:00 น.), เข้าปราสาทได้จนถึง 30 นาทีก่อนปราสาทปิด ราคาค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 610 เยน
●หยุดวันที่ 29-31 ธันวาคม * สำหรับเวลาเปิดประตูใหญ่ของสามวันแรกในปีใหม่ กรุณาติดต่อสอบถาม

“ปราสาทฮิโระซะกิ” ที่มีชื่อเสียงในเรื่องต้นซากุระ 2,600 ต้น (เมืองฮิโระซะกิ จ,อะโอะโมะริ)

ปราสาทของไดเมียวที่ออกแบบให้มีคูน้ำสามชั้นเพื่อป้องกันปราสาทซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะในยุคสมัยเอโดะ สร้างขึ้นโดยตระกูลสึกะรุ (Tsugaru) ที่เป็นผู้รวบรวมดินแดนสึกะรุให้เป็นหนึ่งเดียว นอกจากตัวปราสาท ยังคงหลงเหลือประตูปราสาทและหอสังเกตการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นสมัยก่อสร้างปราสาทด้วย ที่นี่ถูกปรับให้เป็นสวนสาธารณะฮิโระซะกิ ซึ่งในช่วงก่อนและหลังช่วง Golden week จะมีต้นซากุระบานพร้อมกันถึง 2,600 ต้น

“ปราสาทฮิโระซะกิ” ที่มีชื่อเสียงในเรื่องต้นซากุระ 2,600 ต้น (เมืองฮิโระซะกิ จ,อะโอะโมะริ)

“ปราสาทฮิโระซะกิ” ที่มีชื่อเสียงในเรื่องต้นซากุระ 2,600 ต้น (เมืองฮิโระซะกิ จ,อะโอะโมะริ)2

“ปราสาทฮิโระซะกิ” ที่มีชื่อเสียงในเรื่องต้นซากุระ 2,600 ต้น (เมืองฮิโระซะกิ จ,อะโอะโมะริ)3

“ปราสาทฮิโระซะกิ” ที่มีชื่อเสียงในเรื่องต้นซากุระ 2,600 ต้น (เมืองฮิโระซะกิ จ,อะโอะโมะริ)4
●ปราสามฮิโระซะกิ
●0172-35-3131 (สมาคมการท่องเที่ยวฮิโระซะกิ)
http://www.hirosakipark.jp/
●1 เม.ย. - 23 พ.ย. 9:00 -17:00 น. (เทศกาลดอกซากุระ 7:00 - 21:00 น.), ค่าเข้าชมพระราชสำนักชั้นในของปราสาทฮิโระซะกิและเขตทางทิศเหนือ ผู้ใหญ่ 310 เยน * 24 พ.ย. - 31 มี.ค. ไม่เสียค่าเข้าชม (ตัวปราสาทปิดทำการ)

“ปราสาทไอซุวะกะมะสึ” สมรภูมิสงครามโบชิน (เมืองไอซุวะกะมะสึ จ.ฟุกุชิมะ)

ชื่ออย่างเป็นทางการในท้องถิ่นคือ “ปราสาทสึรุกะ” เป็นปราสาทชื่อดังที่มีการจัดวางโครงสร้างใหม่ให้เป็นปราสาทยุคใหม่โดยท่านกะโม อุจิซะโตะ (Gamō Ujisato) ซึ่งแม้แต่ในสงครามโบชินก็สามารถต้านทานการโจมตีของกำลังกองทัพของรัฐเอาไว้ได้หนึ่งเดือนโดยไม่พังทลายลง คูน้ำและกำแพงหินส่วนกลางยังคงได้รับการรักษาให้อยู่ในสภาพเดิม แต่ในหอคอยกลางปราสาทห้าชั้นนั้นได้รับการฟื้นฟูลักษณะภายนอกด้วย

 “ปราสาทไอซุวะกะมะสึ” สมรภูมิสงครามโบชิน (เมืองไอซุวะกะมะสึ จ.ฟุกุชิมะ)

 “ปราสาทไอซุวะกะมะสึ” สมรภูมิสงครามโบชิน (เมืองไอซุวะกะมะสึ จ.ฟุกุชิมะ)2

 “ปราสาทไอซุวะกะมะสึ” สมรภูมิสงครามโบชิน (เมืองไอซุวะกะมะสึ จ.ฟุกุชิมะ)3
●ปราสาทไอซุวะกะมะสึ
●0242-27-4005(สำนักงานการท่องเที่ยวไอซุวะกะมะสึ)
http://www.tsurugajo.com/turugajo/shiro-top.html
●8:30 -17:00 น. (เข้าปราสาทได้ถึง 16:30 น.), ค่าเข้าหอคอยปราสาท ผู้ใหญ่ 410 เยน
●ไม่มีวันหยุด

“ปราสาทชิโระอิชิ” สถานที่ที่นายพลชื่ดังใช้คลี่คลายสงครามชิงอำนาจ (เมืองชิโระอิชิ จ.มิยะกิ)

ท่านดะเตะ มะซะมุเนะ (Date Masamune) ได้ฉวยโอกาสระหว่างความโกลาหลในสงครามเซกิงะฮะระในปีเคโชที่ 5 ที่แบ่งโลกพื้นที่ออกเป็น 2 ฝ่าย ซึ่งได้เข้าช่วงชิงปราสาทที่เคยเป็นอาณาเขตปกครองของตระกูลอุเอะซุกิ (Uesugi) มีการบัญชาให้คะตะคุระ คะเกะสึนะ (Katakura Kagetsuna) ที่เป็นสมุนมือขวาในปกครองเป็นเจ้าครองปราสาทในฐานะที่เป็นปราสาทย่อยของแคว้นเซ็นได ในปัจจุบันได้มีการบูรณะอาคารไม้อย่างจริงจัง เช่น ป้อมสังเกตการณ์สามชั้นและประตูเข้าออกปราสาท เป็นต้น

 “ปราสาทชิโระอิชิ” สถานที่ที่นายพลชื่ดังใช้คลี่คลายสงครามชิงอำนาจ (เมืองชิโระอิชิ จ.มิยะกิ)

 “ปราสาทชิโระอิชิ” สถานที่ที่นายพลชื่ดังใช้คลี่คลายสงครามชิงอำนาจ (เมืองชิโระอิชิ จ.มิยะกิ)2

 “ปราสาทชิโระอิชิ” สถานที่ที่นายพลชื่ดังใช้คลี่คลายสงครามชิงอำนาจ (เมืองชิโระอิชิ จ.มิยะกิ)3

 “ปราสาทชิโระอิชิ” สถานที่ที่นายพลชื่ดังใช้คลี่คลายสงครามชิงอำนาจ (เมืองชิโระอิชิ จ.มิยะกิ)4
●ปราสาทชิโระอิชิ
●0224-24-3030 (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ปราสาทชิโระอิชิ)
http://www.shiro-f.jp/shiroishijo/
●9:00 - 17:00 น. (พ.ย. - มี.ค. เปิดถึง 16:00 น., เข้าชมด้านในได้ถึง 30 นาทีก่อนเวลาปิด), ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 300 เยน
●หยุด 28-31 ธันวาคม

* ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลล่าสุดของวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 2016 สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรงกับสถานที่

ถ้าคุณคิดว่าบทความนี้น่าสนใจ เชิญกด "ถูกใจ"

คอลัมน์มาใหม่

อ่านคอลัมน์เพิ่ม