)

จะไปไหนก็ได้ถ้าขึ้นรถไฟ Torokko Ressha ตอนญี่ปุ่นตะวันตก

2017.07.25

การท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั้นไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเสมอไป สัมผัสลมเย็น ๆ จากขุนเขาและสูดกลิ่นหอมของทุ่งหญ้าสีเขียวพลางนั่งโยกเยกอยู่ในตู้โดยสารรถไฟที่ไม่มีหน้าต่างกระจก เชิญมาสนุกสนานระหว่างการเดินทางและการต้อนรับในรถไฟ Torokko Ressha ที่วิ่งอย่างสบาย ๆ ที่คุโระเบะ, เกียวโตและอะโซะ

“Sagano Torokko Ressha” ทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวในเกียวโตที่ไม่เปลี่ยนไปตั้งแต่ยกเลิกการใช้งาน

“Sagano Torokko Ressha” ทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวในเกียวโตที่ไม่เปลี่ยนไปตั้งแต่ยกเลิกการใช้งาน
“Sagano Torokko Ressha” ทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวในเกียวโตที่ไม่เปลี่ยนไปตั้งแต่ยกเลิกการใช้งาน2
“Sagano Torokko Ressha” ทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวในเกียวโตที่ไม่เปลี่ยนไปตั้งแต่ยกเลิกการใช้งาน3
“Sagano Torokko Ressha” ทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวในเกียวโตที่ไม่เปลี่ยนไปตั้งแต่ยกเลิกการใช้งาน4
“Sagano Torokko Ressha” ทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวในเกียวโตที่ไม่เปลี่ยนไปตั้งแต่ยกเลิกการใช้งาน5
เส้นทางรถไฟหลักเก่าซังอิน ฮงเซ็นได้ถูกยกเลิกและได้มีการปรับปรุงรางใหม่เป็นแบบรางคู่และใช้ไฟฟ้า มีความยาวทั้งหมด 7.3 กิโลเมตร จนในปัจจุบันได้ใช้เป็นทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวที่ใช้ตู้โดยสารของรถไฟ Torokko ที่ปรับปรุงใหม่ สามารถเดินทางไปสู่อะระชิยะมะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเกียวโต พลางทอดสายตาชมความงามของหุบเขา Torokko Hodukyo ได้ ซึ่งที่หน้าสถานีรถไฟ Torokko Hodukyo นั้นจะมี “Hall of the 19th Century” ที่จัดแสดงศิลปะและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ของศตวรรษที่ 19 อย่างเช่น รถจักรไอน้ำรุ่น D51 ฯลฯ ด้วย ในการเดินทางไปสถานีรถไฟ Saga-Arashiyama ที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟ Torokko Saga นั้นสามารถเดินทางได้เพียง 15 นาทีจากสถานีรถไฟ JR Kyoto ถือว่ามีความสะดวกสบายมากซึ่งจุดดึงดูดก็อยู่ที่สามารถสอดแทรกรถไฟนี้เข้าไปในแผนการท่องเที่ยวเกียวโตได้ง่าย ๆ ด้วย

“Sagano Torokko Ressha”
●ทางรถไฟท่องเที่ยวซะกะโนะ
●075-861-8511
https://www.sagano-kanko.co.jp/
●ค่าโดยสาร : 620 เยน (แบบระบุที่นั่งทั้งหมด) นอกจากตู้รถ The Rich (ตู้รถไฟที่ 5 ขบวนที่ไม่มีหน้าต่างกระจกกั้น) จะเริ่มวางขายตั๋วล่วงหน้าก่อนวันขึ้นรถ 1 เดือน

“Kurobe Kyokoku Torokko Ressha” ทางรถไฟในหุบเขาลึกที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงานในปัจจุบัน

“Kurobe Kyokoku Torokko Ressha” ทางรถไฟในหุบเขาลึกที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงานในปัจจุบัน
“Kurobe Kyokoku Torokko Ressha” ทางรถไฟในหุบเขาลึกที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงานในปัจจุบัน2
“Kurobe Kyokoku Torokko Ressha” ทางรถไฟในหุบเขาลึกที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงานในปัจจุบัน3
ทางรถไฟนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งกำเนิดไฟฟ้าบริเวณเลียบแม่น้ำคุโระเบะที่ไหลลงจากเทือกเขาแอลป์ตอนเหนือลงสู่ทะเลญี่ปุ่น บริเวณรอบ ๆ จะคับคั่งไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนของญี่ปุ่น เช่น เส้นทางยะมะทะเตะ คุโระเบะ แอลป์และเขื่อนคุโระเบะ ฯลฯ ในปัจจุบัน ไม่เพียงสำหรับท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นรถไฟสำหรับบริษัทพลังงานไฟฟ้าด้วย สามารถชมวิวอันสดชื่นตลอดสะพานทางรถไฟและกำแพงหินตลอดสองฝั่งที่ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาทีแบบเที่ยวเดียวได้ ตู้รถไฟจะสามารถเลือกหน้าต่างแบบมีกระจกหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งตัวรถจะมีขนาดเล็กกว่ารถไฟทั่วไป

“Kurobe Kyokoku Torokko Ressha”
●ศูนย์บริหารงาน สำรองที่นั่งและสอบถาม KUROBE KYOKOKU RAILWAY
●0765-62-1011
http://www.kurotetu.co.jp/
●เดินรถ 20 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2017
●Unazuki - Keyakidaira : ค่าโดยสารเที่ยวเดียวผู้ใหญ่ 1,710 เยน (ตู้โดยสารทั่วไป ไม่มีหน้าต่างกระจก), ตู้โดยสารพิเศษแบบมีหน้าต่างกระจก + 370 เยน, ตู้โดยสารรีแลกศ์แบบมีหน้าต่างกระจก + 530 เยน ทุกตู้โดยสารจำกัดจำนวนคน สำหรับตั๋วโดยสารจะสามารถหาซื้อได้ 3 เดือนก่อนวันเดินรถ

“Minami Aso Tetsudo Torokko Ressha - Yusuge-go” นั่งรถไฟที่วิ่งไปในแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดของภูเขาไฟอะโซะ

“Minami Aso Tetsudo Torokko Ressha - Yusuge-go” นั่งรถไฟที่วิ่งไปในแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดของภูเขาไฟอะโซะ
“Minami Aso Tetsudo Torokko Ressha - Yusuge-go” นั่งรถไฟที่วิ่งไปในแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดของภูเขาไฟอะโซะ2
“Minami Aso Tetsudo Torokko Ressha - Yusuge-go” นั่งรถไฟที่วิ่งไปในแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดของภูเขาไฟอะโซะ3
รถจักรดีเซลขนาดเล็ก 2 หัวกำลังอยู่ระหว่างเดินรถโดยประกอบด้วยตู้โดยสาร Torokko 3 ตู้ซึ่งจะวิ่งไปสู่ภูเขาไฟอะโซะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสัญลักษณ์ในคิวชู คุณจะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น หุบเขาชิระคะวะและภาพวิวพาโนโรม่าที่สามารถมองเห็นรอบนอกปล่องภูเขาไฟและกลุ่มภูเขาไฟอะโซะทั้งห้าจากหน้าต้างได้ เนื่องจากความเสียหายด้านแผ่นดินไหว ในปัจจุบันจึงสามารถเดินทางระหว่างสถานีรถไฟ Takamori ถึงสถานีรถไฟ Nakamatsu ที่มีระยะทาง 7.1 กิโลเมตรได้โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที

●Minami Aso Railway
●0967-62-0058
http://www.mt-torokko.com/
●เดินรถในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน และวันที่ 18 มีนาคม - 9 เมษายน, 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม, 22 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม
●จาก Takamori ถึง Nakamatsu : ค่าโดยสาร 790 เยน, สามารถจองเป็นกลุ่มตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปได้

*ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุดของวันที่ 16 มิถุนายน 2017 สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อโดยตรงกับสถานที่

ถ้าคุณคิดว่าบทความนี้น่าสนใจ เชิญกด "ถูกใจ"

คอลัมน์มาใหม่

อ่านคอลัมน์เพิ่ม