)

ซีรีย์ เยี่ยมเยือน “มรดกโลกของญี่ปุ่น-คุมะโนะซังซัง (Kumanosanzan)”

2017.06.22

ซีรีย์ เยี่ยมเยือน “มรดกโลกของญี่ปุ่น-คุมะโนะซังซัง (Kumanosanzan)”

“เส้นทางไปนมัสการศาลเจ้าและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ภูเขาคี” นั้นเป็นมรดกโลกของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าที่เรียกรวม ๆ กันว่า “คุมะโนะซังซัง (Kumanosanzan)” ประกอบไปด้วย 3 ศาลเจ้าใหญ่ ได้แก่ “Kumano Hongu Taisha”, “Kumano Nachi Taisha” และ “Kumano Hayatama Taisha” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรคี (Kii Peninsula)
ว่ากันว่ามีวิญญาณของเหล่าทวยเทพในสมัยโบราณซ่อนอยู่ที่นี่
ลองย่างเท้าเข้าในสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นพื้นที่คุ้มครองประเทศญี่ปุ่นพลางเดินเล่นไปในเส้นทางโบราณนี้ดูสิ ?

“ศาลเจ้า Kumano Hongu Taisha” ที่เต็มเป็นด้วยบรรยากาศเล้นลับแบบโบราณ เป็นหนึ่งในสามศาลคุมะโนะซังซัง

 “ศาลเจ้า Kumano Hongu Taisha” ที่เต็มเป็นด้วยบรรยากาศเล้นลับแบบโบราณ เป็นหนึ่งในสามศาลคุมะโนะซังซัง
 “ศาลเจ้า Kumano Hongu Taisha” ที่เต็มเป็นด้วยบรรยากาศเล้นลับแบบโบราณ เป็นหนึ่งในสามศาลคุมะโนะซังซัง2
 “ศาลเจ้า Kumano Hongu Taisha” ที่เต็มเป็นด้วยบรรยากาศเล้นลับแบบโบราณ เป็นหนึ่งในสามศาลคุมะโนะซังซัง3
Nakahechi คือเส้นทางไปนมัสการศาลเจ้าคุมะโนะที่มีผู้คนเดินทางผ่านมากที่สุดในอดีต เมื่อเดินผ่านถนนสายลาดชันไปแล้ว จุดหมายแรกที่พบก็คือ “ศาลเจ้า Kumano Hongu Taisha” ซึ่งจากบริเวณ “Hosshinmon Oji” ที่เป็นทางเข้าของเขตศาลเจ้านั้น จะต้องเดินอีกประมาณ 7 กิโลเมตรกว่าจะไปถึงตัวศาลเจ้า “Kumano Hongu Taisha” นับว่าเป็นเส้นทางเดินคุมะโนะที่เก่าแก่และยอดนิยมเนื่องจากสามารถเพลิดเพลินได้กับทิวทัศน์อันสวยงามอของถนนหินโบราณและทุ่งนาแบบขั้นบันได เป็นต้น เสาโทริอิ (เสาประตูศาลเจ้าชินโต) ที่แสดงถึงเขตทางโลกและเขตศาลเจ้านั้น ก่อนรอดผ่านเข้าไปจะต้องโค้งคำนับหนึ่งครั้งเสียก่อน การเดินเข้าไปในศาลเจ้านั้น จะต้องเดินทางซ้ายสุดหรือขวาสุดซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เนื่องจากบริเวณช่วงกลางของทางเดินเข้าศาลเจ้าจะเป็นทางผ่านของเทพเจ้า เพราะฉะนั้น ควรระมัดระวังไม่เดินตรงกลางด้วย

 “ศาลเจ้า Kumano Hongu Taisha” ที่เต็มเป็นด้วยบรรยากาศเล้นลับแบบโบราณ เป็นหนึ่งในสามศาลคุมะโนะซังซัง4
ห่างจาก “ศาลเจ้า Kumano Hongu Taisha” มาประมาณ 500 เมตรจะมีเสาโทริอิขนาดใหญ่สูง 34 เมตร กว้าง 42 เมตร ด้านในนั้นมี “Oyunohara” ซึ่งเป็นสันดอนทรายที่เป็นจุดไหลบรรจบกันของแม่น้ำคุมะโนะ, แม่น้ำโอโตนาชิและแม่น้ำอิวะตะ เนื่องจากสามารถเดินจาก “ศาลเจ้า Kumano Hongu Taisha” ได้โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงแนะนำให้ลองแวะเยี่ยมชมที่นี่ด้วย

“ศาลเจ้า Kumano Hongu Taisha”
●1110 ฮงกู, ฮงกู-โช, ทะนะเบะ-ชิ, วะกะยะมะ 
●0735-42-0009
http://www.hongutaisha.jp

“ศาลเจ้า Kumano Hayatama Taisha” พบกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี

“ศาลเจ้า Kumano Hayatama Taisha” พบกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี
ภายในเขตศาลเจ้ามีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่อายุเกินหนึ่งพันปีตั้งสูงตระหง่านอยู่ซึ่งก็คือ “ต้นนะกิยักษ์” ที่ว่ากันว่าปลูกโดยท่านไทระ โนะ ชิเงะโมะริ (Taira no Shigemori) เชื่อกันว่าต้นนะกิ (Nageia nagi) นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านขอพรเกี่ยวกับ “ความปลอดภัยทางทะเล” หรือ “ความกลมเกลียวของสามีภรรยา / การผูกดวงเนื้อคู่” เนื่องจากต้นไม้จะสามารถสื่อสารกับท้องทะเลให้สงบได้นั่นเอง (คำว่า นะกิ พ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่าสภาพที่ปลอดลมและพายุ)

“ศาลเจ้า Kumano Hayatama Taisha” พบกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี2

“ศาลเจ้า Kumano Hayatama Taisha”
●1 ชินกู, ชินกู-ชิ, วะกะยะมะ
●0735-22-2533
http://kumanohayatama.jp

“ศาลเจ้า Kumano Nachi Taisha” พลาดชมไม่ได้สำหรับน้ำตก Nachi ที่มีระดับความสูงเป็นที่หนึ่งของญี่ปุ่น

 “ศาลเจ้า Kumano Nachi Taisha” พลาดชมไม่ได้สำหรับน้ำตก Nachi ที่มีระดับความสูงเป็นที่หนึ่งของญี่ปุ่น
บนบันไดหินทั้ง 467 ขั้นนี้ เป็นที่ตั้งของอาคารศาลเจ้าหลักที่ประกอบด้วยอาคาร 6 หลัง ที่นี่ถูกเรียกว่า “Isamiya (ศาลผูกดวง)” มาตั้งแต่อดีต ซึ่งไม่ใช่เฉพาะการผูกดวงกับคนเท่านั้น แต่ยังได้รับการบูชาในฐานะศาลเจ้าผูกดวงให้สมหวังในเรื่องที่ขออย่างหลากหลายด้วย

 “ศาลเจ้า Kumano Nachi Taisha” พลาดชมไม่ได้สำหรับน้ำตก Nachi ที่มีระดับความสูงเป็นที่หนึ่งของญี่ปุ่น2
ภูเขา Nachisan ที่อยู่ข้างเคียงศาลเจ้านั้น มีน้ำตกซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดอันดับที่ 48 ตั้งอยู่ในป่าดงดิบ “น้ำตก Nachi” นี้ มีความสูงเป็นที่หนึ่งในญี่ปุ่นโดยวัดจากปากทางที่น้ำไหลลงมาถึงแอ่งน้ำใต้น้ำตกได้ 133 เมตร สามารถดื่มน้ำที่แอ่งน้ำใต้น้ำตกได้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นน้ำที่ช่วยให้อายุยืนด้วย

“ศาลเจ้า Kumano Nachi Taisha”
●1 นะชิซัง, นะชิกะสึอุระ-โช, ฮิกะชิมุโระ-กุน, วะกะยะมะ
●0735-55-0321
http://kumanonachitaisha.or.jp

 “ศาลเจ้า Kumano Nachi Taisha” พลาดชมไม่ได้สำหรับน้ำตก Nachi ที่มีระดับความสูงเป็นที่หนึ่งของญี่ปุ่น3
กล่าวกันว่า ผู้คนที่มาแสวงบุญที่ศาลเจ้า Kumano Hongu Taisha ในอดีตนั้น หลังจากล่องแม่น้ำคุมะโนะและสักการะศาลเจ้า Kumano Hayatama Taisha แล้วจะมายังศาลเจ้า Kumano Nachi Taisha จากนั้นก็จะเดินผ่านภูเขาที่เรียกว่า Okumotorikoe / Kokumotorikoe แล้วก็กลับมาที่ศาลเจ้าหลักอีกครั้ง หากคุณมีเวลาล่ะก็ลองเดินผ่านเส้นทางเหล่านั้นดูสิ


* ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุดของวันที่ 12 พฤษภาคม 2017 สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อโดยตรงกับสถานที่


ถ้าคุณคิดว่าบทความนี้น่าสนใจ เชิญกด "ถูกใจ"

คอลัมน์มาใหม่

อ่านคอลัมน์เพิ่ม