)

จุดรวมพลัง (Power Spot) ในประเทศญี่ปุ่น ฉบับวัดเซ็นโคจิ (Zenko-ji)

2017.05.02

วัดเซ็นโคจิ (Zenko-ji) ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 1400 ปีก่อนที่เมืองนะกะโนะ จ.นะกะโนะ เป็นวัดพุทธขนาดใหญ่ที่โดดเด่นในประเทศญี่ปุ่น มีพระอมิตาภพุทธะเป็นพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นด้วย เนื่องจากในประเทศญี่ปุ่นนั้น วัดพุทธในสมัยก่อนจะถูกแบ่งออกเป็นหลากหลายนิกาย จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถขอพรได้โดยไม่จำเป็นต้องถึงนิกายของวัดนั้น ๆ ซึ่งมีคำกล่าวมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า “ต้องมาสักการะวัดเซ็นโคจิให้ได้สักครั้งในชีวิต” ด้วย ในครั้งนี้จึงจะขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวรอบ ๆ วัดเซ็นโคจิ (สนับสนุนภาพถ่าย : วัดเซ็นโคจิ)

จุดรวมพลัง (Power Spot) ในประเทศญี่ปุ่น ฉบับวัดเซ็นโคจิ (Zenko-ji)
โบสถ์หลักของวัดเซ็นโคจิได้ฟื้นฟูขึ้นในปี 1707 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมบัติของแผ่นดินในฐานะสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่เป็นสัญลักษณ์ในยุคกลางของสมัยเอโดะ แท่นบูชา Ruridan (แท่นประดิษฐานพระประธาน) ที่อยู่ด้านในสุดได้ประดิษฐานพระอิคโคซังซน อะมิดะเนียวไร (พระอมิตาพุทธะสามองค์เปล่งรัศมีช่วงโชติ) นอกจากเป็นพระประธานแล้วยังถูกกำหนดให้เป็นพระพุทธรูปลับที่จะไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เห็น “นะเดะโบโตเคะ (พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อใช้มือลูบ)” ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถทำให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้เมื่อใช้มือสัมผัสที่ตัวพระพุทรูปบริเวณจุดเดียวกันกับที่ผู้ป่วยเจ็บปวด

จุดรวมพลัง (Power Spot) ในประเทศญี่ปุ่น ฉบับวัดเซ็นโคจิ (Zenko-ji)2 พระปิณโฑลภารทวาชเถระ

เมื่อเข้ามาด้านในโบสถ์หลักสิ่งแรกที่จะได้เห็นก็คือ “รูปหล่อพระปิณโฑลภารทวาชเถระ” ว่ากันว่าเป็น

จุดรวมพลัง (Power Spot) ในประเทศญี่ปุ่น ฉบับวัดเซ็นโคจิ (Zenko-ji)3 ในตัวโบสถ์

ทางเดินสู่สววรค์ (Okaidan-meguri) คือการเดินในความมืดใต้แท่นบูชา Ruridan ที่อยู่ด้านในตัวโบสถ์ ซึ่งเมื่อคลำจนเจอ “แม่กุญแจแห่งสุขาวดี” แล้ว ก็เชื่อกันว่าจะได้พรในการได้ไปสู่สรวงสวรรค์ด้วย

จุดรวมพลัง (Power Spot) ในประเทศญี่ปุ่น ฉบับวัดเซ็นโคจิ (Zenko-ji)4 Sanmon (สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ)

วัดเซ็นโคจิเป็นสถานที่ที่ได้รับพลังจากภูเขาอันสูงตระหว่านทั้งสามทิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังงานที่จะตกทอดลงมาในตอนเช้านั้นจะยอดเยี่ยมมาก เมื่อเข้าร่วมพิธี “ Asaji” และ “Ojuzu Chodai” ที่จะจัดขึ้นในทุก ๆ เช้าแล้วก็จะทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยและสดชื่นขึ้นมา

จุดรวมพลัง (Power Spot) ในประเทศญี่ปุ่น ฉบับวัดเซ็นโคจิ (Zenko-ji)5 วิหารอุนโจเด็งที่ตั้งอยู่ตอนกลางของภูเขาจิซุกิยะมะนั้นจะสามารถมองเห็นวัดเซ็นโคจิไดระได้

“วัดเซ็นโคจิ (Zenko-ji)”
● อิ-491, โมะโตะโยะชิ-โช, นะกะโนะ, นะกะโนะ-ชิ, จ.นะกะโนะ
● 026-234-3591
https://www.zenkoji.jp/

พริกเจ็ดรสอันเลื่องชื่อและขนมสูตรต้นตำรับจาก “ร้าน Yawataya IsoGoro สาขาหลัก” (เมืองนะกะโนะ จังหวัดนะกะโนะ)

ร้านพริกเจ็ดรสอันเก่าแก่นี้เปิดกิจการในปี 1736 ซึ่งพริกปนเจ็ดรสยอดนิยมที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นี้มีเฉพาะแค่ที่เมืองแห่งภูเขาอย่างชินชูเท่านั้น จะจำหน่ายอยู่บริเวณเขตวัดเซ็นโคจิ ที่ร้านสาขาหลักนั้น นอกจากจะจัดหน่ายพริกเจ็ดรสหลากสีสันแล้ว ยังมีบริการผสมพริกเจ็ดชนิดให้ได้ตามรสชาติที่ชื่นชอบด้วย นอกจากนี้ ภายในร้านยังมีการจัดตั้ง “YOKOMACHI CAFE” ขึ้น ซึ่งคุณจะสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติขนมหวานและเมนูที่ใช้เครื่องปรุงรสสไปซี่เป็นหลักได้

พริกเจ็ดรสอันเลื่องชื่อและขนมสูตรต้นตำรับจาก “ร้าน Yawataya IsoGoro สาขาหลัก” (เมืองนะกะโนะ จังหวัดนะกะโนะ) มัสตาร์ดพริกเจ็ดรสแบบกระป๋อง (400 เยน)

พริกเจ็ดรสอันเลื่องชื่อและขนมสูตรต้นตำรับจาก “ร้าน Yawataya IsoGoro สาขาหลัก” (เมืองนะกะโนะ จังหวัดนะกะโนะ)2 ไอศกรีมเจลาโตสไปซี่ (1 ชนิด 400 เยน)

พริกเจ็ดรสอันเลื่องชื่อและขนมสูตรต้นตำรับจาก “ร้าน Yawataya IsoGoro สาขาหลัก” (เมืองนะกะโนะ จังหวัดนะกะโนะ)3 มาการอนเจ็ดรส (1 ชิ้น 150 เยน)

พริกเจ็ดรสอันเลื่องชื่อและขนมสูตรต้นตำรับจาก “ร้าน Yawataya IsoGoro สาขาหลัก” (เมืองนะกะโนะ จังหวัดนะกะโนะ)4 วะซัมปง-พานาค็อตต้า (650 เยน)

“ร้าน Yawataya IsoGoro สาขาหลัก”
● 83 ไดมน-โช, นะกะโนะ, นะโกะโนะ-ชิ, นะกะโนะ
● 026-232-8277
https://www.yawataya.co.jp/en/

“Patio-daimon Kura-niwa” เมืองแห่งโกดังที่หลงเหลืออยู่ในบันทึกโบราณ (เมืองนะกะโนะ จังหวัดนะกะโนะ)

บ้านเมืองที่สร้างเป็นคลังเก็บของนี้ ตั้งอยู่บนถนนทางเข้าวัดเซ็นโคจิ ซึ่งจะเรียงรายไปด้วยร้านขายของชำและร้านดื่มกินกว่า 15 ร้าน สำหรับร้านดื่มกินนั้นจะมีร้านอาหารอิตาเลียนและอาหารญี่ปุ่น นอกจากนี้ก็มีร้านคาเฟ่ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของเมืองตามช่วงฤดูกาลได้พร้อมกับดื่มกาแฟไปพลาง ๆ ด้วย ฯลฯ เป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับการพักผ่อนเมื่อจะมาสักการะวัดเซ็นโคจิ

“Patio-daimon Kura-niwa” เมืองแห่งโกดังที่หลงเหลืออยู่ในบันทึกโบราณ (เมืองนะกะโนะ จังหวัดนะกะโนะ) สภาพย่าน Kura-niwa

“Patio-daimon Kura-niwa” เมืองแห่งโกดังที่หลงเหลืออยู่ในบันทึกโบราณ (เมืองนะกะโนะ จังหวัดนะกะโนะ)2 มีดอกไม้ตามสี่ฤดูภายในพื้นที่

“Patio-daimon Kura-niwa” เมืองแห่งโกดังที่หลงเหลืออยู่ในบันทึกโบราณ (เมืองนะกะโนะ จังหวัดนะกะโนะ)3

“Patio-daimon Kura-niwa”
● 54 ไดมน-โช, นะกะโนะ, นะโกะโนะ-ชิ, นะกะโนะ
● 026-238-1717
http://www.patio-daimon.com

* ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุดของวันที่ 3 เมษายน 2017 สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อโดยตรงกับสถานที่

ถ้าคุณคิดว่าบทความนี้น่าสนใจ เชิญกด "ถูกใจ"

คอลัมน์มาใหม่

อ่านคอลัมน์เพิ่ม